Over ons

Stad van Vrede is opgericht door vrijwilligers van buurtcentrum Huis van Vrede (Kanaleneiland, Utrecht). De stichting heeft als doelstellingen:

  1. het bevorderen van sociale en religieuze cohesie en wederzijdse integratie van Utrechters;
  2. het bevorderen van recreatieve en sociaal-culturele activiteiten;
  3. het ontwikkelen van activiteiten ter verbetering en behartiging van de woon- en leefomstandigheden van bewoners van Kanaleneiland en de stad Utrecht op het gebied van recreatie, welzijn, onderwijs, zorg en dienstverlening;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het werk van de stichting vindt voornamelijk plaats op vrijwillige basis.

De doelstellingen worden voornamelijk uitgevoerd via initiatieven die al plaatsvinden of nog zullen gaan plaatsvinden in het buurtcentrum Huis van Vrede, zoals onze gezamenlijke maaltijden, sociaal-maatschappelijke dienstverlening, taallessen en werkplaatsen.

Meer informatie vind je in ons beleidsplan. Wil je weten hoe wij met je gegevens omgaan? Lees hier onze privacyverklaring.

Verder kun je onze jaarverslagen over 2020 en 2021 inzien.
2020: inhoudelijk en financieel 
2021: inhoudelijk en financieel
2022: inhoudelijk en financieel

Het bestuur van de stichting Stad van Vrede: 
Gerko Wassink (algemeen bestuurslid), Mardeli Monte (penningmeester), Gini van Wijnen (algemeen bestuurslid), Asad Rezaie (algemeen bestuurslid) en Gerdinand Bosch (voorzitter). Niet op de foto: Sophie van ‘t Hoff (secretaris).