Ondersteunen

Giften

Giften aan stichting Stad van Vrede zijn aftrekbaar van de belasting omdat Stichting Stad van Vrede een ANBI status heeft. Op de website van de belastingdienst kunt u dit vinden door bij instelling: ‘STICHTING STAD VAN VREDE’ in te voeren en bij plaats: Utrecht. Het RSIN-nummer van Stad van Vrede is: 860779245.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL50BUNQ2041097124  t.n.v. Stichting Stad van Vrede of via de Doneer button op de Home pagina.

Met uw donatie steunt u ons werk om met Utrechters en Kanaleneilanders te werken aan verbinding, sociale en religieuze cohesie en wederzijdse integratie.

Nalatenschap voor Stad van Vrede

Dankzij nalatenschappen kan Stichting Stad van Vrede haar activiteiten in Kanaleneiland voortzetten/uitbreiden.
Ook u kunt uw nalatenschap doneren door Stichting Stad van Vrede op te nemen in uw testament via een erfstelling of legaat.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of goed doel. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan Stichting Stad van Vrede nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam en betreft een vastgesteld deel van uw nalatenschap. U kunt iedereen tot erfgenaam benoemen, ook Stichting Stad van Vrede. Nadat alle kosten van de erfenis zijn afgetrokken (legaten, boedelkosten en overige schulden), blijft het bedrag dat overblijft voor de erfgenaam.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.